Hieronder ziet u de bestuursleden en de docenten van NITA. We werken graag samen met u aan uw (en ons) tegel-vakmanschap! 

Ton Borrenbergs is voorzitter van NITA. Hij is daarnaast docent bij een aantal gespecialiseerde MBO-tegelzettersvakopleidingen, technisch adviseur bij brancheorganisatie www.BOVATIN.nl en hij heeft zijn eigen tegelzettersbedrijf. 

telefoon: +316 2344 2186 

E-mail: info@tegelambacht-borrenbergs.nl 

Remus Aussen is secretaris van NITA. Hij heeft een communicatieadviesbedrijf, is bassist en is hoofdredacteur van het vakblad voor de tegelzetter BOVATINfo, te lezen op www.issuu.com/bovatin.  

telefoon: +316 242 70 953

E-mail: secretarisNITA@aussen.nl 

Tom Sterkman is penningmeester van NITA  Hij is ook penningmeester van www.BOVATIN.nl, de brancheorganisatie voor tegelzettersbedrijven . 

telefoon: +316 2291 9059

E-mail: t.sterkman@svktegelwerken.nl

Peter Goegebeur is bestuurslid van NITA. Hij is daarnaast secretaris van de Belgische Innovatieve Tegel Academy BITA, oprichter van de Europese koepel van Innovatieve Tegel Academies EITA, redactielid van het Belgische vakpblad Polycaro, voorzitter van het Technisch Comité van de Europese federatie van tegelbrancheorganisaties EUF. 

E-mail: peter@bitacademy.be